XV Międzynarodowy Konkurs  

"KANGUR MATEMATYCZNY"


W dniu 27 marca 2008 r. o godz. 9:00 po raz piętnasty odbędzie się Międzynarodowy Konkurs "KANGUR MATEMATYCZNY". Inicjatorem konkursu jest stowarzyszenie "Kangourou Sans Frontieres" z siedzibą w Paryżu. Krajową centralą dla Wielkopolski jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z Torunia. TUWiNM utrzymuje kontakt z organizacjami międzynarodowymi, współpracuje w opracowaniu testów, organizuje wydruk testów wraz z kartami odpowiedzi oraz ustala zasady przyznawania nagród laureatom Konkursu. Wielkopolskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur" zajmuje się techniczną stroną zawodów w naszym regionie Wielkopolski / http://www.kangur.poznan.pl /.

Udział w "Kangurze" ma charakter zabawy z matematyką i jest treningiem logicznego myślenia. Konkursy tego typu są sprawdzoną formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej, bowiem poprzez prostą formułę realizują zasadę "bawiąc uczymy". Ma to wpływ na zmianę niechętnego stosunku do matematyki, co wpływa na podwyższenie poziomu osiągnięć matematycznych, a jest to bardzo pożądane w kontekście obowiązkowej od 2010 roku matury z matematyki.

Konkurs przeprowadzany jest w pięciu kategoriach wiekowych, a na poziomie uczniów szkół gimnazjalnych rozróżnia się kategorię Kadet (I i II klasa) i Junior (III klasa). Konkurs ma charakter jednorazowego testu, za którego prawidłowe wypełnienie uczeń gimnazjum może otrzymać maksymalnie 150 punktów /w sumie do rozwiązania jest 30 zadań/. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25 % przewidzianych za dane zadanie, przy czym rozwiązywanie testu rozpoczyna z dorobkiem 30 punktów. Wyniki tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszone do końca maja 2008 roku.

Oczywiście nie mogło w tym konkursie zabraknąć uczniów naszego gimnazjum, czworo przystąpiło do niego w kategorii Kadet i dwójka w kategorii Junior. Za całą szóstkę trzymamy mocno kciuki i życzymy osiągnięcia jak najwyższego wyniku.

Wstecz